Regulamin Szkółek

Regulamin Zajęć w Szkółkach Tenisowych TenisPRO Koszalin w sezonie 2021/2022.

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.

 3. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.

 4. Na zajęciach tenisowych obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz obuwie specjalne przeznaczone do gry w tenisa.

 5. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien odebrać niezwłocznie dziecko z miejsca odbywania się zajęć.

 6. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do

   10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

 7. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.

 8. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły Tenisa TenisPRO Andrzej Astapczyk.

 9. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 7 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty.

 10. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych:

          1 trening w tyg. – 150 zł
          2 treningi w tyg. – 270 zł
          3 treningi w tyg. – 4000 zł

         Płatność z góry za cały rok:

          1 trening w tyg. – 1400 zł
          2 treningi w tyg. – 2500 zł
          3 treningi w tyg. – 3700 zł

 1. Zajęcia trwają przez 10 miesięcy od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od szkoły, świąt, ferii.

 2. Opłata za każdy miesiąc jest taka sama, bez względu na ilośc dni treningowych wypadających w kalendarzu w danym miesiącu.

 3. Opłata całoroczna (za cały rok z góry) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w czasie sezonu.

 4. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia ( załącznik do regulaminu).

 5. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
  TenisPRO Szkoła Tenisa Andrzej Astapczyk
  ul. Odrodzenia 2a/5
  75-306 Koszalin
  Nr konta: 90 1140 2004 0000 3002 7777 5994.

 6. Ze strony TenisPRO Szkoła Tenisa Andrzej Astapczyk zapewniamy:
  – rzetelne prowadzenie zajęć Tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
  – sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzenia zajęć;
  – sprzęt tenisowy;
  – ubezpieczenie OC.

Życzymy miłej zabawy w doskonałej atmosferze na zajęciach.

 

Regulamin Szkółek 2019