Regulamin Szkółek

Regulamin Zajęć w Szkółkach Tenisowych Bałtyk Tenis Koszalin w sezonie 2023/2024.

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.

 3. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.

 4. Na zajęciach tenisowych obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz obuwie specjalne przeznaczone do gry w tenisa.

 5. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien odebrać niezwłocznie dziecko z miejsca odbywania się zajęć.

 6. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do

   10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

 7. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.

 8. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły Tenisa Bałtyk Tenis Koszalin.

 9. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 7 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty.

 10. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych:

          1 trening w tyg. – 180 zł
          2 treningi w tyg. – 330 zł
          3 treningi w tyg. – 460 zł

 1. Zajęcia trwają przez 10 miesięcy od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od szkoły, świąt, ferii.

 2. Opłata za każdy miesiąc jest taka sama, bez względu na ilośc dni treningowych wypadających w kalendarzu w danym miesiącu.

 3. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia ( załącznik do regulaminu).

 4. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
  „Kortex” Bogusław Krajewski
  ul. Władysława Andersa 16
  75-015 Koszalin
  Nr konta: 94 1240 1428 1111 0010 9502 6955

 5. Ze strony Bałtyk Tenis Koszalin zapewniamy:
  – rzetelne prowadzenie zajęć Tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
  – sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzenia zajęć;
  – sprzęt tenisowy;
  – ubezpieczenie OC.

Życzymy miłej zabawy w doskonałej atmosferze na zajęciach.

 • Nazwa „Szkoła Tenisa Bałtyk Tenis Koszalin” jest nazwą umowną podlegającą pod firmę „Kortex” zarejestrowaną w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 16, NIP: 669-152-59-31, Regon: 330519287

KartaUczestnika szkółek Bałtyk TenisPRO 2024 Regulamin Szkółek 2024

Regulamin Szkółek 2024