Rodo

Informacje dotyczące danych osobowych

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, chcemy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

 Skąd mamy Państwa dane?

Wszystkie dane posiadamy bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych z żadnych innych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Kortex” Bogusław Krajewski, ul. Władysława Andersa 16, 75-015 Koszalin; NIP 669-152-59-31, REGON 330519287.

Jakie dane przetwarzamy?

Klub przetwarza następujące dane:

  • Dane kontaktowe,
  • Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
  • Dane o podstawowym stanie zdrowia (zdolność do uprawiania sportu)
  • Wizerunek (zdjęcia, filmy)

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • Do świadczenia usługi z zakresu prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia gry w tenisa, rezerwacji kortu,
  • Do zawarcia i wykonania umów,
  • W celu wystawienia faktury lub rachunku,
  • W celach marketingowych usług klubu
  • W celach fotograficznych i wideo relacji z naszych wydarzeń i imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów, obozów, zajęć sportowych na stronie internetowej i mediach społecznościowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania przez nas usług.

Jak można cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 601853605 lub mailowo pod adresem szkolatenisa@tenispro-koszalin.pl

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usług. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez klub?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcemy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań i sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkoła Tenisa Bałtyk Tenis Koszalin

  • Nazwa „Szkoła Tenisa Bałtyk Tenis Koszalin” jest nazwą umowną podlegającą pod firmę „Kortex” zarejestrowaną w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 16, NIP: 669-152-59-31, Regon: 330519287

RODO Szkoła Tenisa