Regulamin

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 3. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.
 4. Liczebność w grupach zależy od poziomu zaawansowania oraz wieku – grupy 4, 5, 6 lub  8 (dwóch trenerów) osobowe.
 5. Na zajęciach tenisowych obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz obuwie specjalne przeznaczone do gry w tenisa.
 6. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien odebrać niezwłocznie dziecko z miejsca odbywania się zajęć.
 7. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 8. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.
 9. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły Tenisa TenisPRO Andrzej Astapczyk.
 10. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 7 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty.
 11. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych (6 osobowych):
  1 trening w tyg. – 130 zł (4xmc)
  2 treningi w tyg. – 260 zł (8xmc)
  3 treningi w tyg. – 360 zł (12xmc).    Jeżeli w danym miesiącu wypada więcej niż 4 dni treningowe, uczestnicy ponoszą dodatkową opłatę w kwocie 32,50 zł od 1 godziny zajęć. Jeżeli w danym miesiącu wypada mniej niż 4 dni treningowe, kwota zostanie odliczona o daną jednostkę. Wobec powyższego opłaty za dany miesiąc ustalane są na początku miesiąca dla każdej grupy.
 12. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych (4 i 5 osobowych):
  1 trening w tyg. – 140 zł (4xmc)
  2 treningi w tyg. – 280 zł (8xmc)
  3 treningi w tyg. – 420 zł (12xmc).    Jeżeli w danym miesiącu wypada więcej niż 4 dni treningowe, uczestnicy ponoszą dodatkową opłatę w kwocie 35 zł od 1 godziny zajęć. Jeżeli w danym miesiącu wypada mniej niż 4 dni treningowe, kwota zostanie odliczona o daną jednostkę. Wobec powyższego opłaty za dany miesiąc ustalane są na początku miesiąca dla każdej grupy.
 13. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia ( załącznik do regulaminu).
 14. Wpłaty prosimy kierować na konto:                                                                                                          TenisPRO Szkoła Tenisa Andrzej Astapczyk, ul. Odrodzenia 2a/5, 75-306 Koszalin, Nr.konta: 90 1140 2004 0000 3002 7777 5994
 15. Ze strony TenisPRO Szkoła Tenisa Andrzej Astapczyk zapewniamy:
 • rzetelne prowadzenie zajęć Tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
 • sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzenia zajęć;
 • sprzęt tenisowy
 • ubezpieczenie OC

Życzymy miłej zabawy i dobrej atmosfery podczas zajęć.

KartaUczestnika szkółek TenisPRO